Vídeo Clip - Male malachite sunbird (Nectarinia famosa) feeding on a king protea (Protea cynaroides) in Kirstenbosch Botanical Gardens near Cape Town, South Africa.

Criterios de búsqueda

 • Nadie
 • Sudáfrica
 • Uno
 • Exteriores
 • Joven
 • Naturaleza
 • Flor
 • Fauna
 • África
 • Africano
 • Azúcar
 • Comer
 • Alimentando
 • Flora Y Fauna
 • Vida Salvaje
 • Ave
 • Aviar
 • Biología
 • Zoología
 • Botánica
 • Biológica
 • Comportamiento
 • Botánico
 • Flora
 • Alimentador
 • Pico
 • Floreciendo
 • Néctar
 • Zoológicos
 • Curva
 • Ornitología
 • Posado
 • Pájaro Cantor
 • Plumaje
 • Sudafricano
 • Endémico
 • Fynbos
 • Protea
 • Sugarbird
 • Kirstenbosch
 • Cynaroides
 • Pájaro
 • Passeriformes
 • Ornitológica
 • Jardín Botánico
 • Cabo Sugarbird
 • Promerops Cafer
 • Aves
 • Animal Salvaje
 • King

Más de este autor

TONY CAMACHO/SCIENCE PHOTO LIBRARY