Foto de stock - Mountain Nyalas or Balboks (Tragelaphus buxtoni), male, Bale Mountains, Ethiopia

Imagen: Mountain Nyalas or Balboks (Tragelaphus buxtoni), male, Bale Mountains, Ethiopia.

Criterios de búsqueda

Selecciona varios criterios